Zajmujemy się dostawą urządzeń do nowych układów automatyki typu: siłownik, sterownik, termostat, czujnik temperatury,presostat. Dostarczamy również częci do układów automatyki klimatyzacji, ogrzewania (w tym kotłownie), takich jak: czujnik temperatury, siłownik zaworu, czujnik ciśnienia. Wykonujemy okresowe przeglądy układów automatyki wentylacji oraz węzłów cieplnych.

 Doświadczenie naszych pracowników w  usługach serwisowych systemów automatyki daje gwarancje właściwego i  solidnego wykonania prac oraz prawidłowego funkcjonowania urządzeń. Stałe szkolenia w  tej dziedzinie podwyższają ich jakość i profesjonalizm.

W zakresie serwisu wykonujemy kontrolę działania układu automatyki w tym kontrolę sygnalizatorów różnicy ciśnień, termostatów (regulacyjnych, ppoż., przeciwzamrożeniowych), zaworów regulacyjnych, regulatorów mikroprocesorowych, sprawdzenie prawidłowego zasilania, kontrola połączeń elektrycznych, w razie złych nastawów sterowania optymalne ustawienie parametrów.